Idrottsmassören har en fördjupad kunskap om idrottens villkor på både elit- bredd-, och motionsnivå. Vidare har idrottsmassören en bred kunskap om uppkomstmekanismer vid idrottsskador, undersöknings- och behandlingsmetodik samt rehabilitering. Dessa kunskaper kompletteras med träningslära, fysiska testmetoder, idrottsmetodik och kostens betydelse för prestation.

Källa: www.massera.nu

– Vi kan därmed hjälpa dig oavsett vilken idrott du är aktiv inom.


Rickard brukar ofta få ofta frågan – hur många behandlingar tror du det krävs?
Lite skämtsamt brukar han svara – hur långt är ett snöre? Det är individuellt och är svårt, om inte omöjligt att ge svar på utan en ordentlig undersökning.

Men det vanligaste är 3-5 behandlingar. Men vi vet av erfarenhet att ibland kan det ta upp till 10 behandlingar över en period på 2-6 månader. Hur många det blir landar i slutändan på två saker. Vår kompetens och hur noga du följer våra instruktioner. Ju bättre samarbete desto större chans att vi får resultat vi är ute efter.

 

Stäng meny