Självklart finner du oss på sociala medier!
Name
Email
Personummer ( 10 siffror)
Address
postadress
Telefon
Längd
Vikt
Har du haft/har någon diagnotiserad ätstörning tex anorexi/bulimi/BED
Bär du pacemaker?
Har du legat på sjukhus de senaste 3 månaderna?
Artros
Cancer
psykisk ohälsa ( tex depression, ångest, bipolär eller dylik diagnos)
Epilepsi
Gallsten
Gikt
Hjärtsvikt
Hjärt & kärlsjukdom
Hypotyreos
Högt blodtryck
Högt kolesterol
katabol sjukdom: tex ALS, Parkinson, MS, SLE, RA
Njursjukdom
Sömnapné
Typ 1 diabetes
Typ 2 Diabetes
Gluten
Laktos
Mjölkprotein
Övriga allergier: ange vilka här.
Har du någon skada eller värk i någon av följande ange i så vad och var samt hur länge det pågått och om du fått diagnos/ röntgen: Nacke, Axlar, Armar, Rygg, Höft, Knän, Fötter
Vilka hälsomål har du?
Har du målsättning för din fysisk prestation? Vilka?
När vill du uppnå detta? (Sätt ditt mål enligt SMART -PRINCIPEN) Specifikt,Mätbart,Acceptabelt,Realistiskt,Tidsbestämt
Hur motiverad är du att du vill uppnå detta ? Ange 1-10 där siffran 10 är högsta tänkbara motivationsnivå:
Vad har du för tidigare träningserfarenhet?
Vad tränar du idag och i så fall hur mycket tid lägger du på träningen?
Är det något du anser att vi behöver känna till om dig eller något vi har missat kan du ange detta här: